Gabriël Bos

Functie bij het T-Huis: Maatschappelijk begeleider
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels

Bij VluchtelingenWerk Nederland begeleidt Gabriël lhbti-statushouders bij hun maatschappelijke integratie. Zijn specialisme is transgender casuïstiek.
Transgender vluchtelingen hebben vaak hulpvragen over medische transgenderzorg en over hoe zij hun geregistreerde voornaam en geslachtsaanduiding kunnen laten wijzigen. Gabriël combineert zijn werkzaamheden bij VluchtelingenWerk met zijn inzet voor de Transkliniek en het T-Huis.
Vanwege zijn transgender identiteit heeft Gabriël grote affiniteit met de doelgroep en door zijn jarenlange ervaringen in het werkveld kan hij deze cliënten goed op weg helpen met de juiste informatievoorziening.  
Hij heeft vroeger zelf veel steun gehad aan mensen die transgender zijn, mensen in wie hij zich herkende. Hij beoogt in zijn functie als maatschappelijke begeleider op zijn beurt iemand te zijn bij wie een ander zich veilig en gehoord voelt.

In T-Huis voor vragen over
– Medische transgenderzorg
– Wijziging voornaam- en geslachtsregistratie
– Vergroten van een transgender netwerk

Gabriël is bereikbaar op .

Back to Top