Carlo van der Linden

Functie bij het T-Huis: Accounthouder en ambtelijk ondersteuner
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels

Carlo is accounthouder Transhuis (subsidie) bij de Gemeente Amsterdam. Als LHBTIQ+ adviseur bij afdeling Jeugd en Zorg/ team Opvang en Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden werkt hij samen met de LHBTIQ+ community en netwerkpartners om te zorgen voor een gezond en veilig klimaat om jezelf te kunnen zijn. Vanuit zijn rol brengt hij partijen bij elkaar en doorbreekt hij systemen die niet meer werken en hokjes die knellen in het sociale domein.

In het Transhuis voor vragen over:
– Transgenderbeleid/transgenderzorg Gemeente Amsterdam
– Maatschappelijke opvang
– Problemen AZC
– Dienstverlening van de gemeente
– Problemen op de werkvloer

Voor meer informatie hierover, is hij te bereiken op 06 5109 6547 of via mail .

Carlo is 1 keer in de week in het Transhuis, op wisselende tijden.

Back to Top