Crisishulp

In geval van crisis staan we voor je klaar om, daar waar mogelijk, te helpen.

Heb je thuis te maken met geweld dat samenhangt met genderidentiteit en/ of genderexpressie? Bij jezelf of bij iemand anders?
Je kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk het ook lijkt.
Veilig Thuis, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 0800 – 2000


Ben je niet veilig thuis, en daardoor plots dakloos? Slaap je op wisselende adressen binnen Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn? Dan gelden deze regels:

  1. Je bent kwets­baar en kunt niet voor je­zelf zor­gen.
  2. Je hebt bin­ding* met Am­ster­dam.
    * Je hebt bij­voor­beeld bin­ding als je de af­ge­lo­pen ja­ren in Am­ster­dam hebt ge­woond, als je hier al hulp­ver­le­ning krijgt of als je fa­mi­lie en vrien­den in Am­ster­dam hebt. De GGD toetst dit wan­neer je binding on­dui­de­lijk is.

Hulp voor dak- en thuislozen.


Kan je bijstand gebruiken bij het benaderen van politie na een geweldsincident?
Of heb je een acute mentale breakdown en wil je snel iemand spreken?
In al deze gevallen en meer, mail naar .

In geval van nood, of bedreiging, neem geen risico en bel direct 112.
Bel voor zelfmoordpreventie (ook als je je zorgen maakt om iemand anders) naar 113.

Back to Top