Richard Bouwman

Functie bij het T-Huis: Advocaat bij Jurisch Spreekuur
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels

Richard werkt voor het advocatenkantoor De Zwijger Advocaten in Amsterdam en staat cliënten bij in verschillende soorten procedures. Hij heeft veel ervaring in het strafrecht, maar behandelt ook civiele en bestuursrechtelijke zaken. Tevens is hij gespecialiseerd in het leveren van rechtsbijstand aan slachtoffers. Richard is aangesloten bij het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS), waardoor hij slachtoffers van gewelds- en zedendelicten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kan bijstaan.

In het T-Huis voor (vragen over):
– Juridisch advies
– Rechtsbijstand

Tijdens het Juridisch Spreekuur in het T-Huis, biedt Richard juridisch advies en assistentie.
Mail naar om een intakesessie te plannen.

Back to Top