Peter van Delft

Functie bij het T-Huis: Maatschappelijk Werker
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels, Duits

Peter is maatschappelijk werker bij het ACS en sinds 2020 ook bij het T-Huis.
Samen met zijn collega’s zet hij zich in voor de trans community en doet dat met heel veel plezier. Veel trans personen hebben nare ervaringen met de hulpverlenings- en overheidsinstanties, zijn collega’s en Peter zijn zich daarvan bewust en zijn er voor jou.

Of het nu gaat om praktische problemen; problemen met de gemeente, geldzaken, toeleiding naar werk/ scholing, etc., voor deze zaken kun je bij hem terecht, maar uiteraard ook voor een gezellig gesprek.
Op dinsdagmiddag, rond 13:30 uur, is Peter op het T-Huis te vinden.

Wie weet, ziet hij je daar!

Om in contact te komen met maatschappelijke werk, mail naar

Back to Top