Matthew Fries

Functie bij het T-Huis: Maatschappelijk Werker
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Engels, Nederlands, Spaans

Matthew werkt sinds 2023 als maatschappelijk werker bij het Amsterdam Center for Sex Workers (ACS) en de Transkliniek.
Hij is geboren en getogen in New York en is in 2009 naar Nederland verhuisd om een studie te volgen. Hij werkt sinds 2019 op het gebied van harm reduction en heeft ervaring met het werken met mensen uit alle lagen van de bevolking: de LHBTIQ+ gemeenschap, daklozen, drugsgebruikers, ongedocumenteerden en meer. Matthew is een activist en een probleemoplosser die zijn cliënten in hun kracht zet en naast hen staat totdat er een oplossing bereikt is.

Om in contact te komen met maatschappelijke werk, stuur een mail naar

Back to Top