Heleen Driessen

Functie bij het T-Huis: Vertrouwenspersoon en maatschappelijk werker
Voornaamwoorden: Zij/Haar
Talen: Nederlands, Engels, Frans

Heleen is een van de vertrouwenspersonen bij het T-Huis en is werkzaam vanuit HVO-Quirido en ACS. Bij HVO-Quirido (Hulp Voor Onbehuisden) is zij verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel in de Regio Gooi en Vechtstreek. ACS (Amsterdam Centrum for Sexworkers) is het centrum voor prostitutie en gezondheid in Amsterdam, waar Heleen functioneert als vertrouwenspersoon voor sekswerkers.

Bij het T-Huis is Heleen beschikbaar voor opvang en hulp bij meldingen van geweld, uitbuiting en misstanden. Daarnaast biedt Heleen psychosociale begeleiding.

Aanwezig in het T-Huis op donderdagen van 13.00 tot 17.00 voor het inloopspreekuur vanuit ACS en HVO-Querido.

Heleen is bereikbaar op en telefonisch op 06 2247 9750.

Back to Top