Afspraak Hormoonzorg

We beseffen dat er veel personen toegang nodig hebben tot hormonale ondersteuning, door enorme wachtlijsten bij de Nederlandse genderteams. Helaas is ons team te klein om dit landelijke probleem op te lossen, hoe graag we dit ook zouden willen en hoe pijnlijk we het ook vinden dat we niet iedereen zorg kunnen bieden.

De Trans United Kliniek is specifiek bedoeld voor mensen uit de Metropool regio Amsterdam (zie gebiedsafbeelding hieronder), die vanwege extra drempels geen toegang hebben tot reguliere zorg.

Metropool regio Amsterdam in drie tinten grijs


Personen uit het Metropool regio Amsterdam die in aanmerking komen voor een intake bij de Trans United Kliniek zijn:

  • Personen met een vluchtelingenstatus, in asielprocedure, ongedocumenteerde, of uitgeprocedeerde status
  • Personen die dak- of thuisloos zijn, of verblijven in een crisisopvang
  • Personen die om andere redenen vaak uitgesloten of gestigmatiseerd worden, bijvoorbeeld vanwege huidskleur, geloof, (bi)culturele achtergrond, lichamelijke beperking, hiv-status, taalbarrière, of omdat ze actief zijn als sekswerker.

Mocht je tot één of meer van deze doelgroepen behoren, dan kunnen we je uitnodigen voor een intakegesprek. Stuur een mail met je gegevens en waarom je in aanmerking komt voor zorg bij de Trans United Kliniek naar: .

Ook wij hebben te maken met veel aanmeldingen. Onze huidige wachttijd voor een intakegesprek is 4 maanden.

Back to Top